Friday, March 3, 2017

I-Witness: ‘Sa Ngalan ng Karapatan,’ dokumentaryo ni Jay Taruc